Mähroboter parkt nicht ein. SILENO city, SILENO life, SILENO minimo.